Projects

Project leaderTitleInstitutionEmployee / Period
Nygård, OttarGenHUSK: Genetic determinants of cardiovascular disease and diabetes. The Hordaland Health StudiesHelse Bergen HF 01.10.2015-01.01.2020
Tell, GretheEn-karbon metabolitter, B-vitaminer og aminosyrer som prediktorer for hjertekarsykdom og diabetes i Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK)Universitetet i Bergen01.06.2015-31.12.2020
Knudsen, A.K.Helseangst og risiko for kreft og hjerte-kar utfallUniversitet i Bergen Line Berge/ 2014-2016
Tell, G.S.CVDNOR- Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2009Universitet i Bergen2009-2018
Tell, G.S.Vitaminer, hoftebrudd og hjerte- og karsykdom. Helseundersøkelsene i HordalandUniversitet i Bergen

2009-2019
Tell, G.S.Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet og kreftsykdomUniversitet i Bergen
2009-2018
Øverland, S.Søvnapne og risiko for slag og hjertekarsykdomHEMIL – senteret / Universitetet i Bergen2010-2015
Lehmann, S.Betydningen av lungefunksjon og sovnapne på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og hoftebrudd hos middelaldrendeUniversitet i Bergen2010-2020
Nesvåg, S .

Alkoholkonsum og somatiske symptomerKORFORKia M. Hynninen/
2011-2013
Gram, I. T .

Røyking i forhold til hyppighet og dødelighet av bryst-, ovarie- og tykktarmkreftUniversitet i Tromsø2010-2016
Ebbing, M.

Pasienter med hjerte- og karsykdom i NorgeNasjonalt folkehelseinstitutt2012-
Mykletun, A.HUSK/FD-Trygd- Helsemessige økonomiske og kontekstuelle aspekt ved trygdeytelserSlutt i 2012
John G. Meland
Ann-Kristin Knudsen
Jens Skogen
Hunskår, S.Kvinnekorhorten – urininkontinens
Moen, B.Arbeid miljø og helse i HordalandHilde Gundersen
Refsum, H.Hvilken betydning har muskel- og skjelettplager for sykefravær?John Gunnar Mæland (veileder).
Bakke, A.Familiær belastning av prostatacancerKirurgisk avdeling / Haukeland sykehus
Berntsen, G., Fønnebø, V., Haga H.J., Tell, S.T.Sammenlikning av to metoder for bentetthets- måling: Single Energy X-ray Absorptiometry (SXA) og Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA)Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering – SKDE, Universitetssykehuset Nord-Norge
Biringer EA, Lund A, Lundervold A.Gir gjentatte depresjonar kognitiv sviktPsykiatrisk institutt / Haukeland universitetssykehus
Dahl, A.Angst og depresjon i en befolknings- gruppe – utbredelse, sammenhenger og prediktiv betydningDet norske radiumhospital HF
Engeland, A.Sammenheng mellom høyde/vekt og total dødelighet og forekomst av kreftAvdeling for folkesykdommer, divisjon for epidemiologi / Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Fosse, H.E.Å sammenligne sykemeldte arbeidstakere med arbeidstakere som fortsetter å arbeide til tross for samme mentale og fysiske sykdomsprofil, symptomtrykk og sykehistorieHEMIL – senteret / Universitetet i BergenArnstein Mykletun (veileder)
Fremstad, M.K.Å undersøke effekter av astma, rhinitt og eksem for sykefravær, attføring, uføretrygd og andre trygdeytelser registrert i FD-trygd. Man vil også undersøke eventuelle somatiske, psykiske og sosioøkonomiske mekanismer i en slik sammenhengPsykiatrisk avdeling Sjukehuset i Ålesund/ Institutt for Nevromedisin, NTNUGötestam KG, Dahl AA, Steinshamn S, Mykletun A.
Fremstad M.K., Gøtestam G.K., Dahl A.A., Mykletun A.Angst og depresjon ved astma, rhinit og eksem i Helse-Undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og i Hordaland (HUSK)Psykiatrisk avdeling Sjukehuset i Ålesund/ Institutt for Nevromedisin, NTNU
Gjesdal C.G., Tell G.S.Etiologiske studier av osteoporose i HordalandInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Gudbergsson S.B., Dahl A.A.Astma og arbeidsliv belyst ved Helseundersøkelsen i HordalandKlinisk kreftforskning / Det norske radiumhospital HF, Montebello
Gulsvik, A.Astma, spirometri, bromkodiltasjon og bruk av helsetjenester og antiastmatika i en voksen befolkning i BergenInstitutt for indremedisin / Haukeland universitetssykehus
Haga, H. J.Prevalens av Sjøgrens syndromOverlæge på reumatologisk afdeling, Centralsygehuset Esbjerg-Varde
Halsted CH, Tell GSLinkage of the results of the genotype (DNA polymorphism) analyses from the UC Davis group to the phenotype variables of the HUSK participantsClinical Nutrition Research Unit, TB 156 School of Medicine / University of California Davis
Hatlelid B.B., Skrede M.Å teste relevansen av attraksjonsmodellen for gruppen uføretrygdede som presumptivt er funksjonsfriske, dette ved å teste om det er en sammenheng mellom funksjonsnivå (målt med SF-12) og økonomiske incentiver for uføretrygd?HEMIL – senteret / Universitetet i BergenArnstein Mykletun (veileder)
Haug, K. Mæland, J.GArbeid – sykemelding – trygdInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Hollund B.E., Moen B.E., Egeland G., Florvaag E.Arbeidsrelaterte plager i Hordaland: Allergi hos frisørerInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Holsten, F.Vinterdepresjoner hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSKPsykiatrisk Institutt / Universitetet i Bergen
Holsten, F.Tvangslidelser hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSKPsykiatrisk Institutt / Universitetet i Bergen
Holsten, F.Dødstanker og selvmordsfare hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSKPsykiatrisk Institutt / Universitetet i Bergen
Hunskår, S.Simulering av risikofordeling i en norsk populasjonInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenMagne Rekdal
Hunskår, S.P-piller og risiko for hjertesykdomInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenAina Langørgen
Hunskår, S.Yrke og medisinbrukInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenOle Johan Eikeland, cand.polit. Olav Martin Larsen, forskarlinestudent
Hunskår, S.Legemiddel-epidemiologiInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenMette Brekke, Jørund Straand
Hunskår, S.Kvinnekohort for prospektive studier for urininkontinens, urinveisinfeksjon og legemiddel- epidemiologiInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenGudrun Skjæveland, stud.med. Ragnhild Eikaas, stud.med. Silje Nysæter, stud.med. Elise Bekkevoll, stud.med. Kristine Lillebø, stud.med
Hunskår, S.VoldInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Karlsen, E.Fedme og risiko for trygdHEMIL – senteret / Universitetet i BergenArnstein Mykletun (veileder)
Lingås, F.HundeholdFagseksjon for genetikk / Norges Veterinærhøyskole
Mittelmark M.B., Lingaas F., Tell G.S.Mental health promoting effects of canine companions: The Hordaland Health StudyHEMIL – senteret / Universitetet i Bergen
Mittelmark M.B., Murison R.Research project on interpersonal Stress-distress, cortisol and cytokinesInstitutt for utdanning og helse / Universitetet i Bergen
Mittelmark M.B., Aarø L.E., Henriksen S.G., Siqveland J., Torsheim T.Chronic Social Stress in the Community and Associations with Psychological Distress: A Social Psychological PerspectiveHEMIL – senteret / Universitetet i Bergen
Mittelmark M.B.Sosial støtte og sosialt stress i relasjon til helseHEMIL – senteret / Universitetet i Bergen
Moen B.E., Riise T.Arbeidsrelaterte plager i Hordaland: Transportarbeid og helseInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Moen B.E., Riise T.Arbeidsrelaterte plager i Hordaland: Kjemisk overfølsomhetInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Moen B.EArbeidsrelaterte plager i HordalandInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Morken T., Riise T.Kjønnsforskjeller i opplevd arbeidsbelastning og psykisk helse blant lærereInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i BergenIngrid Leversen
Morken T.Arbeidsrelaterte plager i Hordaland: Muskelskjelettplager i arbeidslivetInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Mæland, J. G.Psykososiale forholds betydning for selv – rapportert helse og livskvalitetInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Møyner, E.Effekter av opplevelse av krav, kontroll og mestring i arbeidet som risikofaktor for sykefraværHEMIL – senteret / Universitetet i BergenArnstein Mykletun (veileder)
Nurk E., Smith D., Refsum H.The association between diet and cognition in the Hordaland Homocysteine StudyDepartment of Pharmacology, University of Oxford
Nurk E., Tell G.S.Homocysteine, related factors and diseaseInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Riise TLivskvalitetInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Smith, D., Nygaard H., Engedal K., Tell G.S.Hukommelse og minneUniversity of Oxford, University Department and Pharmacology
Straand, J.Legemiddelbruk hos hhv 70-72 åringer og 40-45 åringerInstitutt for allmenn- og samfunnsmedisin / Universitetet i OsloMette Brekke, Steinar Hunskår
Straand, J.Bruk av blodtrykksmedisiner hos eldre og middelaldrendeInstitutt for allmenn- og samfunnsmedisin / Universitetet i OsloMette Brekke, Steinar Hunskår
Tell G.S., Bruu H.G.Frafallsanalyse for Helseundersøkelsen i Hordaland 1997-99Institutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Tell G.S.En epidemiologisk studie av kosthold og ernæring med spesiell vekt på folatstatusInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Tell, G. S., Haga H.J., Aanderud S.Etiologiske studier av osteoporose i HordalandInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Torp S, Moen B.E., Riise T.Arbeidsrelaterte plager i Hordaland: Petroleumsarbeid og helseInstitutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Ursin, R.

SøvnFysiologisk institutt / Universitetet i Bergen
Vollset, S. E., Tell G.S.Homocystein II undersøkelsen i Hordaland: oppfølging av homocysteinkohorten 1992-1993Institutt for samf. med. fag / Universitetet i Bergen
Wilhelmsen I.HypokondriHaraldsplass Diakonale sykehus – indremedisin
Wøien T.En empirisk utprøving av hvorvidt helsemessige faktorer medierer sammenhengen mellom økonomiske incentiver for overgang til uføretrygd og risiko for overgangHEMIL – senteret / Universitetet i BergenArnstein Mykletun (veileder)
Aanderud S., Gudnasson S., Tell G. S.Oppfølging av deltakere med lav benmineraltetthetInstitutt for indremedisin / Haukeland universitetssykehus
Aanes M., Mittelmark M.B.Psykiske lidelser og smerterHEMIL – senteret / Universitetet i Bergen